2015 Halloween Make Up Contest Winners!

1st Place Winner  Joe Gaal
2nd Place Winner  Brittany Jones
3rd Place Winnder  Crystal Teeter

 2014 Halloween Make Up Contest Winners!

contest-1-lg-2011 NEW1st Place Winner  Jef Benson
contest-2-lg-2011 NEW2nd Place Winner  Naomi Brown
contest-3-lg-2011 NEW3rd Place Winner  Jacquie Bruin

 

2012 Halloween Make Up Contest Winners!

contest-1-lg-2012 NEW1st Place Winner  Gabriela Villava
contest-2-lg-2012 NEW2nd Place Winner  Karolina Sobczyk
contest-3-lg-2012 NEW3rd Place Winnder  Jenafor Baez

2011 Halloween Make Up Contest Winners!

contest-1-lg-2011 NEW1st Place Winner  Christopher Wilson
contest-2-lg-2011 NEW2nd Place Winner  Jillian Hansen
contest-3-lg-2011 NEW3rd Place Winnder  Rob Parisi

 

2010 Halloween Make Up Contest Winners!

contest-1-lg-2010 NEW1st Place Winner  Lori Pierce
contest-2-lg-2010 NEW2nd Place Winner  Val
contest-3-lg-2010 NEW3rd Place Winnder  Kaine Larocque